گردونه ی پیمان سلیمی بازرگانی رابو سپاهان
پیمان سلیمی (پست)

بذر گلخانه و فضای باز

شرکت بازرگانی رابو سپاهان با مدیریت جناب مهندس کیانی با مدیریت فروش و اجرائی مهندس سلیمی نماینده انحصاری شرکت Golden Valley Seed و American Seeds و وارد کننده بذر گل و کلیه بذور گلخانه ای و فضای آزاد از اروپا و امریکا به ایران.بذر گل،سبزی،صیفی وجالیز بیشتر ..

 |